İlgili Linkler

         T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Klinik Araştırmalar Şube Müdürlüğü

http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=klinik⟨=tr-TR

 

-          Klinik Araştırmalar Derneği

http://www.klinikarastirmalar.org.tr/

 

-          Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

http://www.aifd.org.tr/anasayfa.aspx

 

-          Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü Klinik Araştırmalar Sitesi

http://www.clinicaltrials.gov/

 

-          Klinik Araştırma Helsinki Deklarasyonu:

http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=helsinki⟨=tr-TR (Türkçe)

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf (İngilizce)

 

-          İKU (İyi Klinik Uygulamalar) Kılavuzu 2010

http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=klinik_mevzuat⟨=tr-TR&thelawtype=6&thelawId=330