Hasta Güvenliği

Hasta Güvenliği

Roche ürünlerinin sadece etkili değil aynı zamanda güvenli de olması gerekir. Roche ilaç güvenliği alanında, görevi hastaları ilaç advers etkilerinden korumak olan çok sayıda elemanı istihdam etmektedir.  Bu elemanlar, Roche ilaçlarına karşı gelişen etkileri mümkün olduğunca erken tespit edip, şiddet açısından sınıflandırarak; görevlerini yerine getirmektedir. Roche’un ilaç güvenliliği departmanları, ilaçlar piyasaya verilmeden önce ve piyasaya verildikten sonra sistematik şekilde bütün Roche ilaçlarını izlemektedir. Bir Roche ilacıyla ilişkili yeni bir advers etki tespit edilir edilmez, ürünün etiket bilgilerinin uygun şekilde güncellenmesi için sağlık otoriteleriyle birlikte çalışılmaktadır.

Hasta güvenliliğinin sağlanması

Roche Global İlaç Güvenliliği Departmanı, bir ürünün yaşam döngüsünün her aşamasında – yani yeni bir bileşikle ilgili klinik araştırmalara katılan gönüllüler ve hastalardan başlayarak, reçetelendiğinde ürünü satın alan hastalara kadar- ilaçlarımızın güvenliliği hakkında izlem, analiz ve raporlama yapmaktan sorumludur.

İlaç Güvenliliği Departmanı doktorların, eczacıların, hemşirelerin ve diğer bilim insanlarının da yer aldığı, ilaç güvenliliği konusunda uzman bir global ekip tarafından yönetilmektedir. Bu ekip şirketin faaliyet gösterdiği her ülkedeki yerel güvenlilik uzmanları tarafından desteklenmektedir. İlaç Güvenliliği Departmanı ile ilişkili Roche personeli sayısı 500’e yakındır ve bu elemanlar güçlü bir yönetim çerçevesinde yönetilmektedir.

Roche, tıbbi bir ürünün tüm ömrü boyunca hasta güvenliliğinin en uygun düzeyde tutulmasını sağlamak için, güvenlilik bilgilerinin toplanması, analizi ve raporlanmasına yönelik, lokal ve global düzenlemeler ve kılavuzlarla tam uyum içinde olan sistemik bir süreç oluşturmuştur.