Klinik Çalışmalar Okulu

logo
Klinik araştırma ile ilgili olanlar ve ilgilenecek olanlar için İKU eğitimi şarttır. Klinik araştırmalara yol gösteren en önemli belge ICH-GCP kılavuzudur.

İyi Klinik Uygulamalar, Klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, yoklamaların yapılması, kaydedilmesi, analizlerin yapılması ve raporlanmasında esas alınan verilerin inanılır ve doğru olmasını ve gönüllülerin haklarının, onurlarının ve özel yaşamlarının gizliliğinin korunmasını garanti altına alan standarttır.

Roche Klinik Çalışmalar olarak;

Vizyonumuz: Etik Prensiplerden taviz vermeden, yeniliklerin yürütücüsü olmak

Misyonumuz: Uluslararası standartlarda klinik araştırmaların yapılmasına tam destek sağlamak, bu amaçla eğitsel faaliyetlerde bulunmaktır.

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. bugüne kadar 10 ayrı ilde, 18’i Temel, 2’si İleri Seviye kursu destekledi. 1500’e yakın Sağlık Çalışanın İyi Klinik Uygulamalar konusunda Eğitim almasını sağladı.

Eğitimlerimiz

Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu

İyi Klinik Uygulamalar temel prensipleri baz alınarak, klinik çalışmaların geçmişi ve bugünü, yeni ilaç gelişimi süreci, Yasal düzenlemeler, Klinik Araştırmadaki taraflar ve sorumluluklar, Hastanın Korunması ve Helsinki Bildirgesi, Klinik Çalışmalarda Tasarım, Veri Kaydı ve İstatistik analiz hakkında temel ve detaylı bilgi vermeyi amaçlar.

İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu

Temel İyi Klinik Uygulamalar prensipleri baz alınarak, Bilimsel Araştırmalarda Hukuki ilkeler, Klinik Çalışmalarda Taraf Tutmak, Klinik Araştırma Yeri Yönetimi ve SOP’ler, Klinik Çalışmalarda Risk Yönetimi, İlaç Klinik Araştırmalarında Gönüllü Ödemeleri, İstatistik Atölye Çalışmaları hakkında t detaylı bilgi vermeyi amaçlar.

Planlanan Eğitimler*

Planlanan 2015 yılı eğitimleri:

1-2 Eylül                  2015  (Temel RKÇO)         Edirne

30 Eylül - 1 Ekim      2013  (Temel RKÇO)         Ankara

İletişim bilgileri

Zeynep Kablan: zeynep.kablan@roche.com