Merkez Adresi

Roche Müstahzarları
Sanayi Anonim Şirketi

Uniq İstanbul Ayazağa Caddesi
No: 13 34396
Sarıyer-İstanbul
Tel : 0 212 366 90 00