Performans Değerlendirme ve Kariyer Gelişim Planı

Perfdegerlendirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roche İnsan Kaynakları'nın en önemli hedefi, yüksek performanslı, şirkete değer katabilen bir ekiple sürekli gelişimi sağlamaktır.

Her yıl tüm çalışanlar, yöneticileri ile birlikte temel sorumluluklarını ve o yıl için hedeflerlerini belirleyerek bilgisayar ortamında Performans Formları’na işlerler. Yarı-yılda bu formların üzerinden yöneticileri ile durum görüşmesi yapan çalışanlar yıl sonunda ise; o yıl sergiledikleri performans için değerlendirilirler.

Çalışanlar kendi yöneticileri dışında, astları, ekip arkadaşları ve diğer departman çalışanları tarafından da değerlendirilirler. Bu değerlendirmelerden çıkan sonuçlara bağlı olarak her çalışan için kişisel gelişim planlarını oluşturulur ve yıl boyunca takip edilir. Roche için kariyer yolu sadece bir üst pozisyona atlamak değil, aynı pozisyonda yetki ve sorumlulukların performansa bağlı olarak artmasıdır. Bu nedenle kişisel gelişimin devamlılığı sürekli hedeflenen kriterlerden biridir. Yıllık olarak planlanan gelişim planları ve eğitim programları da bu hedefi destekleyici niteliktedir.

Daha ayrıntılı bilgi için Roche Türkiye 2014 Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun Çalışanlarımız bölümüne bakabilirsiniz.