Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2011 yayınlandı

Sürdürülebilirlikte Dünya Lideri

Sürdürülebilirlik alanında en önemli uluslararası kriter olarak kabul edilen Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 4 kez üst üste “Sağlık sektörünün süper lideri seçilerek” öncülüğünü kanıtlayan Roche, Türkiye’deki ilk “Kurumsal Sorumluluk Raporu”nu yayınladı.

Roche Türkiye bu raporla kurumsal yönetim anlayışı, sürdürülebilirlik hedefleri ve kurumsal sorumluluklarıyla ilgili 2011 yılı uygulamalarını ve hedeflerini şeffaf bir şekilde paydaşlarıyla paylaşıyor. Raporun hazırlanmasında, uluslararası raporlama standardı olan GRI (Global Reporting Initiative – Küresel Raporlama Girişimi) baz alındı. Sürdürülebilirlik anlayışına uygun olarak çok az sayıda basılan,  web ve iPad formatları da oluşturulan rapor, GRI tarafından incelenerek (B+) seviyesinde tescillendi.

Sürdürülebilirlik ve Ar-Ge lideri 

Roche, şirketlerin sürdürülebilirlik per­formansları konusunda dünyanın en önemli re­ferans kaynağı olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) 4 yıldır üst üste sağlık alanında “Süper Sektör Lideri” seçiliyor. Roche’un bu dereceyi devam ettirmesi, tüm paydaşlarına fayda sağlayacak şekilde iş yapmaya yönelik sürekli çabasını ortaya koymaktadır. DJSI’ın değerlendirmesinde, sürdürülebilir bir şirket olarak Roche’un tıp alanında yeniliğe ve kişiye özel tedavi yaklaşımına odaklanması, sağlık bakımından etkinliği ele alan ve sağlık sonuçlarını iyileştiren stratejisi ön plana çıktı. Geleceğin liderlerini yetiştirmeyi ve insan haklarına saygıyı konu alan Roche programları da, yine öne çıkan konular arasındaydı. 

Roche’un sürdürülebilirlik konusundaki üstünlüğünün temelinde güçlü Ar-Ge yatırımları bulunuyor. 100 yılı aşkın süredir büyük bir kararlılıkla Ar-Ge çalışmalarını sürdüren ve bu alanda dünya lideri olan Roche,  2010 yılındaki 7,2 milyar avro ile dünyanın en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketi * oldu. (* Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2011 AB Endüstriyel Ar-Ge Yatırımı Puanlaması)

İnsan, toplum sağlığı ve hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırma ana hedefiyle yola çıkan Roche Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmaları şöyle özetlenebilir:

Fark Yaratan Uygulamalar:

Roche’ta kadınlar güç kazanıyor

Roche Global 2014 yılına ait stratejik hedefleri doğrultusunda, önemli pozisyonlardaki kadın liderlerin sayısını en az yüzde 50 oranında artırmak için global düzeyde karar aldı. Bu girişim doğrultusunda üst düzeydeki kadın çalışan oranı hali hazırda yüksek olan Roche Türkiye, global düzeyde dikkat çekti. Roche Türkiye’de çalışanların yüzde 38’i, yöneticilerin yüzde 43’ü kadın; üst düzey yönetimde ise bu oran yüzde 60’a çıkıyor.

Enerji tüketimi yüzde 25 azaltıldı

Ayrıca kaynakların verimli kullanılmasına ilişkin çok önemli iyileştirmeler sağladık. 2011 yılında; 2009 yılına göre toplam enerji tüketimini yüzde 25, kişi başı enerji tüketimini yüzde 21 oranlarında düşürdük. 2 yılda bina işletim sisteminde gerçekleştirdiğimiz 27 adet aksiyon ile bina kaynaklı enerji tüketimini yüzde 14,8 oranında azalttık.

Karbon ayak izini azaltan yaratıcı projeler

Tüm ilaç sektörünün iş yapma biçimini değiştirebilecek Mobil Çalışma Kültürü Projesi kapsamında bölge ofis ve depolarının kapatılması, yurtiçi ve yurtdışı video konferans sistemlerinin iletişim kanalı haline getirilmesi, elektronik fax uygulaması, merkez çalışanların diz üstü bilgisayarlarla çalışması, saha ekibinin tablet PC ile çalışmaya başlaması gibi örneklerle çevresel etkiyi azaltacak mobil bir çalışma kültürü oluşturduk.

2011 yılında Ege Orman Vakfı ile İzmir Seferihisar’da 6 bin 600 fidanlık “Roche Çalışanları Korusu” ve 10 bin fidanlık “Roche Ormanı” projeleri hayata geçirildi.

Paydaşlarda teknoloji yoluyla bilinç yaratma

“Kaç Dünyalık Yaşıyorsun?” isimli online uygulamayı geliştiren Roche Türkiye, çalışanlarının yanı sıra, ana paydaşları olan hekimler ve ecza depolarını bilinçlendirmeyi hedefliyor. Uygulama, kişilerin gündelik hayatlarında aldıkları kararların dünya üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Siz de karbon ayakizinizi www.kacdunyalikyasiyorsun.com adresine girip testi doldurarak öğrenebilirsiniz!

Roche Türkiye ayrıca, sürdürülebilirlik anlayışının bir yansıması olarak ilk kurumsal sorumluluk raporunu web ve iPad uygulaması formatında hazırlayarak tüm paydaşlarıyla paylaştı.

Toplumsal Katkı

Her yıl Tıp Bayramı’nda UNICEF’in çocuk gelişimi kampanyalarına verilen katkı, tüm dünyada Roche çalışanlarının ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak için gerçekleştirdiği “Roche Çocuklar İçin Yürüyor” projesi, “Mavi Bisiklet, Kanserde Erken Tanı İçin Yol Açık” kampanyası da Roche Türkiye’nin toplumsal değer yarattığı projeler arasında yer alıyor. Roche çalışanlarının gönüllü katıldığı “Yaşam Takımı” ise kanserli çocuklara, depremzedelere, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiriyor.