Çevre Bilinci

cevre

Roche Türkiye olarak insan hayatının, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını ve daha iyi koşullarda yaşanabilir bir ortamın varlığını ön planda tutmak prensibimizdir. Bu prensip çerçevesinde doğal kaynakları bilinçli ve ekonomik olarak kullanarak; rejenere olmaları ve yenilenmelerine fırsat verilmelerini sağlayarak, temiz teknolojiler ile minimum atık üreterek; ve kaçınılmaz atıkların en iyi şekilde arıtılması gibi önlemleri almak ve sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığına vesile olmak en büyük amacımızdır.

Çevre sorumluluğumuzun bir parçası olarak çevre üzerindeki etkilerimizi en aza indirebilmek için yeni ve daha güvenilir teknolojileri ve süreçleri araştırırız.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki bakış açımız insan sağlığının operasyonel faaliyetlerden daha öncelikli olduğu gerçeği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu felsefe ÇSG programlarının geliştirilmesi, iletişim ve eğitim olanaklarının eksiksiz verilmesi ile başarıya ulaşmaktadır.

Araç kazaları ve bu kazalar sebebiyle Roche çalışanının yaralanması, iş güvenliği açısından en önemli risklerimizdendir. Bu riskin azaltılması amacıyla 2009 yılında Sürücü Güvenliği Programı’na başlanmıştır. Program sayesinde araç kazaları neden ve sonuçlarına göre gruplanarak takip edilmekte, yöneticiler için 3 aylık raporlar yayınlanmakta ve performans göstergeleri izlenerek yaralanmalı kazaların azaltılması amaçlanmaktadır. Program sayesinde, performans göstergesi olarak kabul edilen “kaza sayısı/ araç sayısı” ve “milyon mildeki kaza sayısı”nda belirgin bir azalma sağlanmıştır. Belirlenen bu performans göstergeleri Roche Global ÇSG Grubu tarafından detaylı olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Programı hakkında daha detaylı bilgiye Roche Türkiye 2011 Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun Sürücü Güvenliği Programı bölümünden ulaşabilirsiniz.

Önemli ÇSG hedeflerimiz arasında yer alan “Enerji verimliliğini arttırmak ve 5 yıl içinde %10 oranında enerji tüketimini azaltmak”  hedefi Roche global stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Roche Türkiye olarak bu hedefe ulaşabilmek için faaliyet gösterdiğimiz binada, yönettiğimiz araç filosunda ve planladığımız seyahatlerde iyileştirici aksiyonlar planlamaktayız.

Bu kapsamda Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki misyonumuz:

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarına giren konular  kalite, verimlilik ve maliyet alanları ile aynı sorumluluk duygusu ve çevre bilinci içerisinde ele alınır. Çevre ve doğal kaynakların korunması Roche kurumsal sorumluluğunun ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli parçalarından biridir. Roche Türkiye, çevre performansının gelişmesi amacıyla kısa ve uzun vadeli projelerini organize etmektedir. 1995 yılından bugüne kadar çevre koruma projeleri üzerinde yoğunlaşmış ve çevre politikasının ışığı altında yeni teknolojiler kullanılarak çevresel yükün azaltılmasında önlemler alınmıştır. Roche Türkiye özellikle 2006 yılına kadar yürüttüğü üretim süreçlerinde endüstriyel büyümenin her zaman enerji ve malzeme tüketiminde ve atık, kirlilik üretiminde artış anlamına gelmediğini göstermiştir.   

Roche, 2009, 2010 ve 2011’de üst üste üç yıl, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) sağlık sektörünün “Süpersektör Lideri”ünvanını elde etmiştir. Sağlık hizmetleri şirketleri arasında üç yıl üst üste elde ettiğimiz bu yüksek derece, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye adanmışlığımızı yansıtmaktadır.

Önemli  hedeflerimiz arasında yer alan “Enerji verimliliğini arttırmak ve 5 yıl içinde %10 oranında enerji tüketimini azaltmak”  hedefi Roche global stratejik hedefler arasında yer almaktadır. Roche Türkiye olarak bu hedefe ulaşabilmek için faaliyet gösterdiğimiz binada, yönettiğimiz araç filosunda ve planladığımız seyahatlerde iyileştirici aksiyonlar planlamaktayız.

 Her Roche çalışanının iş profilinde şu cümle yer almaktadır;

“Çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konularını takip ederek ilgili politikalara uygun davranmak ve gerektiğinde bu doğrultuda verilecek eğitimlere katılmak”

Çevre Kulübü
 

Roche sosyal kulüplerinin arasında yer alan “Roche Çevre Klübü” sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik bilincin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

cevrelogo

Roche sosyal kulüplerinin arasında yer alan “Roche Çevre Klübü” sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik bilincin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Mobil Çalışma Kültürü

Tüm ilaç sektörünün iş yapma biçimini değiştirebilecek Mobil Çalışma Kültürü Projesi kapsamında bölge ofis ve depolarının kapatılması, yurtiçi ve yurtdışı video konferans sistemlerinin iletişim kanalı haline getirilmesi, elektronik fax uygulaması, merkez çalışanların diz üstü bilgisayarlarla çalışması, saha ekibinin tablet PC ile çalışmaya başlaması gibi örneklerle çevresel etkiyi azaltacak mobil bir çalışma kültürü oluşturulmuştur. Proje hakkında daha detaylı bilgiye Roche Türkiye 2011 Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun Mobil Çalışma Kültürü Oluşturma Projesi bölümünden ulaşabilirsiniz.

Enerji Yönetimi

Önemli ÇSG hedeflerimiz arasında yer alan “Enerji verimliliğini arttırmak ve 5 yıl içinde %10 oranında enerji tüketimini azaltmak”  hedefi Roche global stratejik hedefler arasında yer almaktadır. Roche Türkiye olarak bu hedefe ulaşabilmek için faaliyet gösterdiğimiz binada, yönettiğimiz araç filosunda ve planladığımız seyahatlerde iyileştirici aksiyonlar planlamaktayız.

 

Merkez ofis faaliyetlerimizde alınan en önemli aksyionlardan bir tanesi, bulunduğumuz plazanın elektrik tüketiminde rüzgar enerjisiyle yani “0” CO2 tüketimiyle üretilen “Yenilenebilir Enerji Kaynağı” nı kullanmasıdır. Bu sayede "Karbon Ayak İzi" açısından elektrik tüketimimiz karbon nötr olmuştur.

Yenilenebilir enerji sertifikası için tıklayınız>>

Ayrıca enerji yönetim sisteminde uygulanan aydınlatma otomasyonu, free-cooling, tüm motorlarda frekans invertörü kullanılması, vb uygulamalarla doğal kaynakların tüketimini sürekli azaltmaktayız.

Hizmet aldığımız firmalardan “az enerji tüketecek” taleplerde bulunuyoruz. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı taşıyıcı firmalarla çalışıyoruz ve çalıştığımız firmaların Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği performanslarını gözlemliyoruz.

Dünyadaki karbon emisyonunun üçte biri denizler ve okyanuslar tarafından emilmektedir. Roche Türkiye, deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesi için faaliyet gösteren DenizTemiz Turmepa Derneği’nin üyesidir.

wwf

Türkiye’nin Canı Kampanyası”na destek

WWF’in, eşsiz ancak tehlike altında olan doğal mirasımız konusunda farkındalık yaratmayı ve önlem almak için harekete geçmeyi amaçladığı “Türkiye’nin Canı Kampanyası”na Roche olarak destek veriyoruz. Kurumsal desteğimizin yanısıra,  Fotoğraf ve Çevre Kulüplerimiz’in düzenlediği "Çırpınan Doğanın Kareleri" fotoğraf yarışmasında 2.’lik ödülü alan çalışanımızın adı da Türkiye’nin geleceğini koruyacak 1001 kişi kampanyasında yer alacak.

Ödüllerimiz

Çevre bilincini ön planda tutarak yaptığımız çalışmalar bize 1995 yılında İSO Çevre Teşvik Ödülü'nü, yine 1995 yılında ÇEVRETED Çevre Dostu'95 Ödülü'nü, 1997 yılında ise Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Üçlü Sorumluluk Ödülü'nü kazandırmıştır. 1995 yılında aldığımız Çevreted Çevre Dostu'95 ödül töreninde Çevre Bakanlığı Çevre Beratı Cumhurbaşkanımız tarafından verilerek firmamız onurlandırılmıştır.

Ayrıca Roche İstanbul 1999, 2000, 2001 ve 2011 yıllarında, Merkezimiz Roche Basel tarafından verilen "Roche Reponsible Care Award" ödülünü almıştır.  

Linkler

Roche Holding Ltd. Safety - Environment

http://www.roche.com/corporate_responsibility/environment.htm

Daha ayrıntılı bilgi için Roche Türkiye 2011 Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun Toplum bölümüne bakabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. 
Uniq İstanbul Ayazağa Caddesi No:4 D/101 34396 Maslak/İstanbul

Tel : 0 212 366 90 00

Faks : 0 212 285 22 00

e-mail : istanbul.info@roche.com