Sürdürülebilirlik Hedefleri

Kadın Lider Sayısını % 50 Artırmak Yolunda...

Roche İlaç Grubu 2014 yılına ait stratejik hedefleri doğrultusunda, bu yıla kadar tamamlanmak üzere önemli poziyonlardaki kadın liderlerin sayısını en az % 50 oranında artırmak için global düzeyde karar aldı ve faaliyette bulunduğu 139 ülke yönetiminden aksiyon planlarını istedi. Bu girişim doğrultusunda üst düzeydeki kadın çalışan oranı hali hazırda yüksek olan Roche Türkiye, global düzeyde dikkat çekti.

Kadın çalışan sayısını artırmak için Roche Türkiye olarak, işe alım havuzunda kadın-erkek oranına dikkat etmek, yönetici pozisyonlarına hazırlamak üzere her yıl gerçekleştirilen Lider Geliştirme Programı’na daha çok kadın çalışanın gönderilmesine odaklanmak, kadın çalışanların başarı hikayelerini şirket içi iletişim ile duyurmak, bu alandaki çalışmalarımız arasında yer almaktadır.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri

Çevre Hedeflerimiz

Sürdürülebilirlik çatısı altında çevresel boyutta takip edilen, 5 ve 10 yıllık uzun vadeli global hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu uzun dönemli hedeflere ulaşmak için Roche Türkiye olarak yıllık planlama yapmakta ve hedefler belirlemekteyiz.

Çevresel hedeflerimize ulaşmak, şirketimize ekonomik açıdan tasarruf sağladığı gibi çalışanlarımızın bu konudaki bilincini geliştirmektedir. Ayrıca yeni teknolojileri takip etmek, çevresel etkiyi azaltan yeni uygulamaları tercih etmek çalışanlarımızın memnuniyetini arttırabilmektedir.

Roche Global tarafından tüm ülkeler için belirlenen bu hedeflerden bazıları şunlardır:

- 2010 yılı verilerine göre, 2020 yılına kadar kişi başı ekolojik etkiyi % 15 oranında azaltmak

- Kademeli olarak 2015 ve 2020 yıllarına kadar sadece sürdürülebilirlik kapsamında onay verilen firmalarla çalışmak

- 2020 yılına kadar, toplam enerji tüketiminde sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen enerji kaynağının oranını % 20’ye çıkarmak

Ayrıca bu hedeflerin içinde en önemlisi, “Enerji verimliliğini artırmak ve 2009 temel yılına göre 5 yılda kişi başı enerji tüketimimizi (Gj) %10 oranında düşürmek”tir. Bu ciddi hedef Roche’un stratejik hedefleri arasında yer almakta ve hem yerel hem de global olarak takip edilmektedir. Enerji verimliliği konusunda beklenen ve gerçekleşen tasarruf rakamlarını içeren yıllık verimlilik aksiyonlarımız bulunmakta ve bu aksiyonlar yerel olarak Bina Enerji Takımı tarafından takip edilerek global merkezimize raporlanmaktadır.

2014 yılına kadar kişi başı enerji tüketimini azaltma hedefimize ulaşmak için yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekleşecek enerji verimliliği aksiyonlarımızla, kişi başı enerji tüketimimizi düşürmeyi ve aynı zamanda faaliyetlerimizle oluşan sera gazı emisyonu azaltmayı amaçlamaktayız.

Sürdürülebilir enerji kaynağı oranını arttırma hedefimiz doğrultusunda, Roche Türkiye merkez ofisimizin bulunduğu plaza yönetimi ile işbirliği yapılmış ve bina elektrik tedariğinde karbon salınımı yapmayan, rüzgar enerji santrallerinden yenilenebilir enerji tedariği yapan firma tercih edilmiştir.

hedefleri