Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

  • Sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesine katkı yapma gücümüz olduğuna inanır, bu yolda adımlar atarız.
  • Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alır; ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışır, onlara değer katarız.
  • İşimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütürüz.
  • İnsan sağlığı varlık amacımızdır; hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırmanın yollarını ararız, kaliteye önem verir,  Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımları yaparız.
  • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmak için hedefler koyar, iyileştirme planları yapar ve uygulamaya koyarız
  • STK işbirlikleri geliştirir; onlarla toplumun bilgilendirilmesi ve kalkınmasına yönelik programlar geliştirir ve yürütürüz.